Arheoloogi ja ajakirjaniku amet – pealtnäha erialad nagu öö ja päev, mis omavahel vaid põgusalt kokku puutuvad. Ometi tegelevad mõlemad aja ja inimestega kaevates ja uurides, mõlemad omal moel.

Nende kahe distsipliini ühisosi otsime kevadkoolis 27. ja 28. märtsil Taevaskoja turismi- ja puhkekeskuses.

Kevadkooli korraldavad arheoloogia magistrandid koos teise eriala õppurite ja teadlastega, et nõnda tihendada suhtlust ning koostööd erinevate teadusdistsipliinide vahel. Nii on arheoloogid ühiseid harivaid ettekandepäevi kevadkoolis pidanud koos ajaloolaste, keeleteadlaste, geograafide, etnoloogide, usundiloolaste ja folkloristidega. Tänavu on kavas ühendada arheoloogide ja ajakirjanike teadmised ning kogemused.  Teemadeks, mis kevadkooli ettekannetes esile tõusevad on arheoloogia ja ajakirjanduse vastastikmõjud, stereotüüpsed kuvandid ajakirjanikest ja arheoloogidest ning arheoloogia kui uurimisvaldkonna nähtavaks tegemise võimalused meedias.  

Et Sina kindlasti ka 50 osaleja hulka mahuksid, ole kiire, ning registreeru kohe!
Kontakt:

Marilin Rappu marilin.rappu (ät) gmail.com; +372 55 525 800

Marju Himma marju.himma (ät) gmail.com; +372 53 410 997

Kevadkoolile panevad õla alla: Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaani fond, Tartu Ülikooli õppeprorektori fond, Tartu Ülikooli sotsaalteaduskond, MTÜ Arheoloogiakeskus, Hasartmängumaksu Nõukogu