27. märts

9.30 Väljasõit Tartust Vanemuise teatri alumisest parklast

10.15 Saabumine Taevaskoja turismi- ja puhkekeskussesse, inimeste majutamine ja ettevalmistused esimeseks seminraiplokiks

10.50 Avasõnad korraldajatelt

11.00 Marge Konsa - Arheoloogia vahendamine avalikkusele

11.45 Siret Schutting - Meedia mõju arheoloogide tööle: pärssivad ja soodustavad tegurid

12.30 kohvipaus

12.45 Priit Ennet - Teadusajakirjanduse tänapäev

13.30 Anneli Kalm - Esemeleidudest arheoloogia distsipliini kajastamiseni: "muinasteaduse" representatsioonide kujunemine Eesti ajakirjanduse põhjal

14.15 lõunasöök

15.00 Marju Himma - Stereotüüpne pilk arheoloogidele ja ajakirjanikele

15.45 Karin Vimberg - Arheoloogia  kajastamine maakonnalehtedes 2008.-2009. aastal Pärnu Postimehe, Oma Saare ja Meie Maa põhjal

16.30 kohvipaus

16.45 Viire Pajuste - Eksperimentaalarheoloogia ja selle kajastamine meedias arheoloogia propageerimise eesmärgil

17.30 Ingrid Ulst - "Musta arheoloogia" kajastamisest meedias

18.15 õhtusöök

Päras õhtusööki videod, tutvumismängud, viktoriin ja vabakava. Saun!

28. märts

10.00 hommikusöök

11.00 kevadkooli lõpetamine, tagasisõit  Tartusse